26 Οκτ 2009

Απορία Νο.13

Για να καταλάβω δηλαδή...............

Θα δώσω το αμάξι μου απόσυρση για να πάρω 300€ και δύο κάρτες απεριορίστου διαδρομών για τον Ο.Α.Σ.Α!!!!! Μα καλά πόσο μαλάκας είναι αυτός που το σκέφτηκε.............

Ολική επαναφορά

23 Οκτ 2009

100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ......


Kαι κλείνω το κύκλο αφιερώματος γύρω από τις ταινίες Dracula με τη Δρακουλιάρικη Βίβλο.


1900s - 1920s
Vampire of the Coast (1909)
The Vampire's Trail (1910)
The Vampire (1913)--Kalem film directed by Robert Vignola.
In the Grip of the Vampire (1913)
Vampires of the Night (1914)--Greene's Feature Photo Plays.
The Vampire's Trail (1914)--directed by Robert Vignola.
Vampires of Warsaw (1914)
The Vampire's Tower (1914)--Ambrosia film.
Saved From the Vampire (1914)
The Devil's Daughter (1915)
A Fool There Was (1915)--Theda Bara as predatory "Vamp."
The Vampire's Clutch (1915)--Knight film.
Was She A Vampire? (1915)--Universal film.
Kiss of the Vampire (1915)
Mr. Vampire (1916)
A Night of Horror (1916)--German film directed by Arthur Robison.
A Vampire Out of Work (1916)--Vitagraph film.
A Village Vampire (1916)
The Beloved Vampire (1917)
The Vampire (1920)--Metro film.
Drakula (1921)
The Blond Vampire (1922)
Nosferatu (1922)--German Max Schreck as Count Orlock; dir. F.W. Murnau.
London After Midnight (1927)--Lon Chaney as vampire in human disguise.
The Vampire (1928)--seducer, not undead.

1930s
Dracula(1931)--Bela Lugosi and balletic style of movement.
Vampyr (1932)--loose "Carmilla" adaptation by Danish director Dreyer.
The Vampire Bat (1933)--Lionel Atwill as mad doctor.
Mark of the Vampire (1935)--remake of 1927's London After Midnight.
Condemned to Live (1935)--baby of bitten woman becomes vampire/werewolf.
Dracula's Daughter (1936)--adaptation of Stoker's "Dracula's Guest."

1940s
The Devil Bat (1940)--Lugosi raises bats for revenge.
Spooks Run Wild (1941)--Lugosi as magician suspected of being vampire.
The Return of the Vampire (1943)--Bela Lugosi with different vampire name.
Son of Dracula (1943)--Lon Chaney, Jr. emigrates to the States.
Dead Men Walk (1943)--George Zucco as vampire.
Return of the Vampire (1943)--Lugosi as vampire in WWII England.
House of Frankenstein (1944)--John Carradine as the Count.
House of Dracula (1945)--John Carradine again.
Isle of the Dead (1945)--Karloff accuses girl.
The Vampire's Ghost (1945)--in a small African village.
The Devil Bat's Daughter (1946)--Daddy visits in sleep.
Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)--Lugosi as Dracula too.
Old Mother Riley Meets the Vampire (1948)--Lugosi in British comedy.

1950s
The Thing From Another World (1951)--outer space blooddrinker on Earth.
The Devil's Commandment (1956)
The Vampire (1957)--accidental pill-taking leads to vampirism.
Blood of Dracula (1957)--a.k.a. Blood is My Heritage, Blood of the Demon.
Not of This Earth (1957)--Roger Corman combines sci-fi and vampirism.
The Return of Dracula (1957)--low-quality, a.k.a. The Curse of Dracula.
Horror of Dracula (1958)--Christopher Lee; Hammer Films.
Blood of the Vampire (1958)--anemic doctor victimizes patients.
Curse of the Undead (1959)--cowboy theme.
The Vampire's Coffin (1958)--sequel to 1957's The Vampire.
Uncle Was a Vampire (1959)--Italian satire with Christopher Lee.

1960s
World of the Vampires (1960)--pipe-organ made with human bones.
Brides of Dracula (1960)--Oedipal Hammer film set in girls' boarding school.
Blood and Roses (1961)--Roger Vadim's adaptation of "Carmilla."
Black Sunday (1961)--Barbara Steele as vampire/witch in Italian film.
Sampson vs. the Vampire Women (1961)--Mexican wrestling hero Santo.
Bring Me the Vampire (1961)--Mexican inheritance comedy.
House on Bare Mountain (1962)--sexploitation with Frankenstein and Wolfman.
Kiss of the Vampire (1963)--honeymooners in Bavaria encounter cult.
The Last man on the Earth(1964)--Vincent Price after atomic holocaust.
Dr. Terror's House of Horrors (1964)--Peter Cushing is Death.
The Vampires (1964)--a.k.a. Goliath and the Vampires; Italian gladiator.
Dracula, Prince of Darkness (1965)--Christopher Lee; Hammer Films.
Planet of the Vampires(1965)--Italian sci-fi; crew turn into space vampires.
Devils of Darkness (1965)--modern-day victims from Brittany.
Blood Fiend (1966)--Christopher Lee as suspect.
The Vampire People (1966)--Filipino film with bald heart-thief.
Track of the Vampire (1966)--Roger Corman production of artist and wax death.
Billy the Kid vs. Dracula (1966)--outlaw-turned-hero terrorized.
Blood Bath (1966)--a.k.a. Track of the Vampire.
The Devil's Mistress (1966)
Planet of Blood (1966)--a.k.a. Queen of Blood; Corman, Basil Rathbone.
The Fearless Vampire Killers (1967)--Roman Polanski spoof with Sharon Tate.
A Taste of Blood (1967)--Dracula's descendant's revenge on descendants.
Dr. Terror's Gallery of Horror (1967)
Dracula's Wedding Day (1967)
Dracula Meets the Outer Space Chicks (1967)
Draculita (1967)
Dracula Has Risen From the Grave (1968)--Christopher Lee's third outing.
Mad Monster Party(1968)--stop-motion monsterfest.
The Blood of Dracula's Castle (1969)--"a poor film."
The Blood Beast Terror (1969)--British.
The Nude Vampire (1969)--French film with suicide cult in old castle.
Space Vampires (1969)--John Carradine; a.k.a. Astro-Zombies.

1970s
House of Dark Shadows (1970)--Jonathan Frid as Barnabas Collins.
Count Dracula (1970)--Christopher Lee and Klaus Kinski; a shoddy production.
The Scars of Dracula (1970)--Christopher Lee stalking and drinking.
Taste the Blood of Dracula (1970)--Christopher Lee and hypocritical Victorians.
Count Yorga, The Vampire (1970)--East European in California.
The Devil's Skin (1970)
Dracula's Vampire Lust (1970)
The Vampire Lovers (1970)--Hammer with a "Carmilla" adaptation.
Blood of Frankenstein (1970)--Zandor Vorkov as the Count.
Dracula vs. Frankenstein (1970)--American version.
Lust For a Vampire (1970)--Hammer and "Carmilla" echoes.
Countess Dracula (1970)--Hammer with Ingrid Pitt as sadist.
Guess What Happened to Count Dracula (1970)--sexploitation.
The Return of Count Yorga (1971)--sequel to the 1970 film.
Vampire Men of the Lost Planet (1971)--astronauts sent to planet.
Nosferatu in Brazil (1971)--Portuguese 8mm spoof.
The Bloodsuckers (1971)--Greek devil-worship with Patrick MacNee.
The Vampire Happening (1971)--Transylvania inheritance spoof.
The Velvet Vampire (1971)--couple stranded in desert invited into home.
Daughters of Darkness (1971)
Lake of Dracula (1971)--a.k.a. Bloodthirsty Eyes, Japanese.
Blacula (1972)--Caribbean Count.
Dracula A.D. 1972 (1972)--Christopher Lee.
Saga of the Draculas (1972)--aging Count's interest in pregnant niece.
The Night Stalker (1972)
The Werewolf vs. The Vampire Woman (1972)--a.k.a. Shadow of the Werewolf.
Dracula in Brianza (1972)
Dracula's Great Love (1972)
The Deathmaster (1972)
The Legend of Blood Castle (1972)--17th-century Hungarian nobleman.
Grave of the Vampire (1972)--baby drinks mom's blood from bottle.
Bram Stoker's Dracula (1973)--Jack Palance as Dracula; Dan Curtis Productions.
Scream, Blacula, Scream (1973)--Pam Grier's voodoo must send him back.
Satanic Rites of Dracula(1973)--Christopher Lee as CEO and germ warfare.
Andy Warhol's Dracula (1973)--Italian/French with aging Dracula.
The Daughter of Dracula (1973)
Dead People (1973)
Lemora: A Vampire's Tale (1973)--odyssey of teenager in the 1930s.
The Devil's Plaything (1973)
The Devil's Wedding Night (1973)
Old Dracula (1974)--David Niven.
Captain Kronos, Vampire Hunter (1974)--victims robbed of youth.
The Seven Brothers Meet Dracula (1974)--martial arts and Peter Cushing.
Evil of Dracula (1974)--Japanese sequel to 1971's Lake of Dracula.
Vampyres(1974)--two female hitchhikers.
Deafula (1975)
Dead of Night (1976)
Rabid (1977)--Marilyn Chambers has bloodsucking organ under arm.
Doctor Dracula (1977)
Dracula and Son (1977)--Christopher Lee's son wants to be a florist.
Dracula's Dog (1977)--a.k.a. Zoltan: Hound of Dracula.
Martin (1977)--George A. Romero directs film regarding guilt and morality.
Count Dracula (1978)--British tv with Louis Jourdan.
Dracula (1979)--Frank Langella and Laurence Olivier.
Vampire (1979)--San Francisco millionaire; produced by Bochco.
Dracula Blows His Cool (1979)
Nosferatu: The Vampire (1979)--Klaus Kinski in slow remake of 1922 film.
Thirst (1979)--descendant of Countess Bathory and secret society.
Love at First Bite (1979)--George Hamilton spoof with Susan Saint James.
Vampire Hookers (1979)--a.k.a. Night of the Bloodsuckers, with John Carradine.
Dracula Sucks (1979)--Jamie Gillis.
Salem's Lot: The Movie (1979)--originally 4-hour tv movie.

1980s
Dracula's Last Rites (1980)--vampire mortician.
Mama Dracula (1980)--Baroness Bathory spoof.
Deadline (1980)
Dr. Dracula (1981)
Dracula Rises From His Coffin (1982)
The Hunger (1983)--Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon.
A Polish Vampire in Burbank (1984)--nerd vampire spoof.
Fright Night(1985)--kid and Roddy McDowall vs. neighbor.
Once Bitten(1985)--Lauren Hutton comedy.
The Seven Vampires (1985)--botanical chaos.
Dragon Against Vampire (1985)
Lifeforce (1985)--space expedition brings back trouble to London.
Vampire Hunter D(1985) -- Japanese anime novel.
Dracula, the Great Undead (1985) -- Documentary
Demon Queen (1986) -- Female vampire on bloody rampage.
Vamp (1986)--Grace Jones vs. college students.
The Devil Vendetta (1986)
Mr. Vampire (1986)--Hong Kong martial arts and slapstick.
The Lost Boys(1987)--bad influence of the gang.
The Monster Squad (1987)
Near Dark (1987)
I Married a Vampire (1987)--comedy with Brendan Hickey, Rachel Golden.
My Best Friend Is a Vampire (1988)--after last date, he likes rare hamburgers.
Love Bites (1988)--gay spoof.
Teen Vamp (1988)--high school nerd transformed.
Beverly Hills Vamp (1988)--California girls stay out of the sun.
Dance of the Damned (1988)
Dinner With the Vampire (1988)
Dracula's Widow (1988)
Vampire at Midnight (1988)--L.A. cop vs. vampire.
Because the Dawn (1988)--Lesbian vampires.
Nightlife (1989)
To Die For (1989)--Dracula in L.A.
Daughter of Darkness (1989)--she discovers in Romania dad was vampire.
Vampire's Kiss (1989)--Nicholas Cage paranoid about Jennifer Beals.
Rockula (1989)--300-year-old teen vampire in a musical spoof.
Fright Night: Part II (1989)--Roddy McDowall vs. female vampire.

1990s
Dawn (1990)
Sundown: Vampire in Retreat (1990)
Rockula (1990) -- A young vampire is cursed to stay a virgin.
Doctor Vampire (1991)
Blood Ties (1991)--made for tv.
Subspecies (1991)
Kingdom of the Vampire (1991)--Jeff vs. witchy mother.
Pale Blood (1991)--kinky L.A. tale of vampire looking for love.
Vampire Cop (1991)--night shift and tv reporter.
The Reflecting Skin (1991)--a Midwest boy's paranoia about widow next door.
Bram Stoker's Dracula(1992)--Gary Oldman; Francis Ford Coppola.
Innocent Blood (1992)
Children of the Night (1992)--Mother and daughter vampires emprisoned by priest.
Buffy, the Vampire Slayer (1992)
Tale of a Vampire (1992)
Dracula's Hair (1992)
Sleepwalkers (1992) -- Stephen King and Egyptology.
To Sleep With a Vampire (1992)--vampire with stripper seeking son.
My Grandpa Is a Vampire (1992)--Al Lewis from "The Munsters."
Darkness (1993)
Bloodstone: Subspecies II (1993)
Bloodlust: Subspecies III (1993)--vampire Radu, his mummy, and subspecies.
Love Bites (1993)--vampire hunter in love with prey.
Blood Ties (1993)
Dracula Rising (1993)
Tale of a Vampire (1993)--London library scholar searching for lost love.
To Sleep with a Vampire (1993)
Project Vampire (1993)--world domination (would end the food supply?).
Blood in the Night (1993)
City of the Vampires (1993)
Cronos (1993)--mechanized scarab inflicts vampirism.
Vampire Vixens From Venus (1994)--three alien drug smugglers.
Vampires and Other Stereotypes (1994)--detectives and chaos from Hell.
Demonsoul (1994)
Interview with the Vampire(1994)
Embrace of the Vampire (1995)--Alyssa Milano as tempted college student.
Vampire in Brooklin(1995)
Dracula:Dead and Loving it (1995)
Addicted to Murder (1995)--Midwest boy meets vampire in the woods.
From Dusk 'till Dawn(1996)
Bordello of Blood(1996)
Dead of Night (1996)
The Vampire Journals (1996)--Vengeful Vamp out to destroy line who turned him.
An American Vampire Story (1997)--New friends turn out to be bad vampires.
Def By Temptation (1997)--Samuel L. Jackson in erotic thriller.
Addicted to Murder: Tainted Blood (1998)--A rebel vampire converts unworthy victims.
Blade (1998)
John Carpenter's Vampires (1998)
Teenage Space Vampires (1998)--Aliens turn out to be a strange vampire species.
Addicted to Murder 3: Blood Lust (1999) -- Someone is feeding on vampire flesh.
Cold Hearts (1999) -- Two young women must kill to live.
The Vampire Carmilla (1999) -- Vampire stalks friends of her great-great-granddaughter.
Vampire Blues (1999) -- New Jersey teen vacations in Spain.

2000s
Dark Prince: The True Story of Dracula (2000)
Dracula 2000 (2000) -- Count Dracula is once again unleashed upon the world.
Mom's Got a Date with a Vampire (2000) -- Made for TV.
Shadow of the Vampire (2000) -- The 1922 Nosferatu Schreck as a real vampire.
Blood (2000) -- Vampire's blood made genetically narcotic.
Vampires:Los Muertos(2001) -- Jon Bon, vampire hunter.
Jesus Christ, Vampire Hunter (2001) -- Jesus is called back to a harassed Ottawa.
Vampire Hunter D bloodlust(2001) -- Japanese anime novel.
The Erotic Rites of Countess Dracula (2001) -- Female vampire rock star in the '60s.
The Forsaken (2001)
Blade II(2002)
Queen of the Damned (2002) -- Vaguely Anne Ricey.
Vampire Clan (2002) -- Those crazy homicidal teens.
An Erotic Vampire in Paris (2002) -- Lesbian Parisian adventure.
Barely Legal Lesbian Vampires (2003) -- Camilla courts Lilith.
Dracula II: Ascension (2003) -- Med students offered cash for ancient plasma.
Vampires Anonymous (2003) -- Vic the Vampire in a 12-step program.
Vlad (2003) -- Three American students in the Carpathian mountains.
Underworld(2003)
Vampires: Out for Blood (2004) -- Rave scene as feeding grounds.
Blood Angels (2004) -- Older sister is vampiric seductress.
Vampires vs. Zombies (2004) -- Infected girl and father encounter both.
Lust for Dracula (2004) -- Housewife and updated Stoker character names.
Vampire Sisters (2004) -- Adult entertainment web site by vampire prostitutes.
Dracula 3000 (2004) -- Transport vessel has been missing for a century.
Van Helsing(2004)
Vampires: The Turning (2005) -- Martial arts and Thai vampire hunters.
Bram Stoker's Way of the Vampire (2005)
Vampires the Turning(2005)
Blade of the Vampire(2005)
Frostbite(2005)
Underworld II:Evolution(2006)
30 Days of Night(2007)
Twilight(2008)
Underworld III:Rise of the Lycans(2009)
Blood:The Last Vampire(2009)

Πηγή: www.wikipedia.org

19 Οκτ 2009

Αφιέρωμα ταινιών Dracula: Προσοχή Δαγκώνει

Σκοπός αυτού του αφιερώματος όπως μπορείτε να καταλάβετε και από τίτλο είναι να σας παρουσιάσει τις ταινίες οι οποίες αναφέρονται στη ζωή και το θανατηφόρο έργο του διάσημου αιμοβόρου βασιλιά. Σίγουρα εδώ θα δώσω βάση στις ταινίες οι οποίες αξίζουν τη προσοχή σας και είναι άξιες λόγου, καθώς η αλήθεια είναι ότι έχουν γυριστεί πάνω από 160 ταινίες οι οποίες στη πλειοψηφία τους είναι πολύ κάτω του μετρίου και ανάξιες αναφοράς.

Πρωτ΄ απ όλα όλοι ξέρουμε ότι ο Δράκουλας ή υπήρξε ιστορικά υπαρκτό πρόσωπο.
Το όνομα αυτού Βλαντ Ντράκουλα ή Τσέπες ή Βλαντ ο Παλουκωτής και καταγόταν από ευγενή βασιλική γενιά Ρουμανικής καταγωγής. Το όνομά του στα πρώιμα ρουμανικά σημαίνει ο γιος του διαβόλου («Ντρακουλέα»). Ο Βλαντ (1431-1476) ηγεμόνευσε ως βοεβόδας για οκτώ χρόνια την περιοχή της Βλαχίας, όπου βρίσκονται τα Καρπάθια Όρη. Σαν αρχηγός και αρχιστράτηγος της περιοχής της Βλαχιάς, πολεμούσε με μανία τους Τούρκους με σκοπό να υπερασπιστεί τη πατρίδα του και το Χριστιανισμό.

Άλλωστε τα Καρπάθια όροι αποτελούσαν πέρασμα για τους Τούρκους προς την Ευρώπη και ο λόγος για τον οποίο δε μπόρεσαν ποτέ να φτάσουν εκεί, ήταν διότι δε μπόρεσαν ποτέ να νικήσουν τη στρατιά του Δράκουλα.

Μια ωραία πρωία και ενώ ο ήρωας μας πολεμούσε σε μια μάχη, έφτασαν άσχημα μαντάτα στη γυναίκα του. Ότι ο σύζυγος της σε μια μάχη σκοτώθηκε, κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Αυτή από τη λύπη της αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το πύργο της. Γυρίζοντας στο πύργο του και αντικρίζοντας το νεκρή σύζυγο, άρχισε να ρίχνει κατάρες, και λόγια μίσους προς τον Χριστιανισμό, λέγοντας: "Αυτό είναι Θεέ μου το ευχαριστώ για όλα όσα έκανα για εσένα, Σε απαρνιέμαι¨.

Από εκείνο το σημείο ο Ντράκουλα συνέχιζε να πολεμάει τους Τούρκους, αλλά για άλλο σκοπό. Για να πάρει εκδίκηση για το θάνατο της συζύγου του. Λέγεται ότι ήταν τέτοιο το μίσος του, που κάθε νεκρού Τούρκου το κεφάλι το παλούκωνε, ενώ το ψωμί του το βούταγε μέσα σε αίμα Τούρκων. Φανταστείτε ότι έχει φτιάξει κάτι σαν ένα νεκροταφείο με πάνω από 3.000 κεφάλια Τούρκων παλουκωμένα.

Κάπου εδώ σταματάει η πραγματικότητα και ξεκινάει ο μύθος, καθώς το πτώμα του δε βρέθηκε ποτέ. Όσοι βρεθούν προς Ρουμανία μεριά θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να κάνουν μια εκδρομή προς τα Καρπάθια όροι και να επισκεφτούν το κάστρο του, το οποίο υπάρχει ακόμα. Άλλωστε πολλές σκηνές από τη ταινία "Dracula" του Coppola του 1992 έχουν γυριστεί εκεί.

Από την άλλη ο Ντράκουλα υπήρξε και μυθιστορηματικός ήρωας,. Ο μυθιστορηματικός Δράκουλας «γεννήθηκε» από τον άγγλου συγγραφέα Μπραμ Στόκερ και το ομώνυμο βιβλίο κυκλοφόρησε στις 1897. Ουσιαστικά το βιβλίο είναι μια διασταύρωση του υπαρκού προσώπου με το μύθο που δημιουργήθηκε από τη μη εύρεση του πτώματος του.

Σίγουρα ότι και αν είναι ο Ντρακουλα, αποτελεί τη σημαία του γοτθικού πολιτισμόυ και των γοτθμικού life style, ενός ολόκληρου κινήματος δηλαδή.


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
1.Νοσφεράτου - Η συμφωνία του τρόμου, 1922
http://trelilyssa.blogspot.com/2009/08/nosferatou.html


2.Dracula, 1931 του Τοντ Μπράουνινγκ με τον Μπέλα Λουγκόζι

Aν και η ταινία αυτή θεωρείτε από τις πλέον ιστορικές και αποτελεί μια τεράστια συναισθηματική διαθήκη για όποιον την έχει δει, δυστυχώς δε μπορώ να εκφέρω άποψη, διότι δεν την έχω δει και δε μπορώ να τη βρω πουθενά. Όμως αφήνω ένα μικρό παραθυράκι να σας τη παρουσιάσω στο μέλλον.3. Dracula, Ο βρικόλακας των Καρπαθίων
Τον ρόλο του πιο διάσημου κόμη του σινεμά στην συνέχεια να βγάλει εις πέρας ο Christopher Lee σε μια σειρά με πάνω από 10 ταινίες. Σε αυτή τη πρώτη εκδοχή του 1955σε σκηνοθεσία του βρετανού Terence Fisher ο Lee το σενάριο για μία ακόμα βασίζετε στο βιβλίο του Bram Stoker. Την εκδοχή αυτή αν και τη θεωρώ κατώτερη σε ποιότητα σε συναίσθημα και σε υποτονική ατμόσφαιρα σε σχέση με τις υπόλοιπες τη θεωρώ εξίσου σημαντική διότι ιστορικά ήταν η πρώτη για ένα πρόσωπα το οποίο έχει ταυτιστεί με τη μορφή του Dracula και επίσης διότι διατηρεί τη κομψότητα και τη σπουδαιότητα μιας άλλης εποχής.

Το χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα σκηνοθετικά εφευρετικό στη ταινία αυτή είναι ο φωτισμός στα μάτια του κόμη σε σχέση με το υπόλοιπο σκοτεινό σκηνικό, κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη τρομαχτική νότα.4. Scars of Dracula,1970

Ταινία του 1970 με πρωταγωνιστή ποιον άλλο απί το Christopher Lee. Το κακό παιδί Paul Carlson (Christopher Mathews) κυνηγημένος από όλα και από όλα προσπαθώντας να ξεφύγει βρίσκει καταφύγιο στο κάστρο του Κόμη Δράκουλα και ζητά φιλοξενία . Αυτός στη αρχή του παρέχει του παρέχει όλες τις ανέσεις μέχρι να υποκίψει στις αιματηρές ορέξεις του. Στη συνέχεια ο αδερφός του Paul , Simon (Dennis Waterman) με τη μνηστή του Sarah (Jenny Hanley)αναζητούν τον Paul και οδηγούνται επίσης στην καταραμένη οικία προκειμένου να ανακαλύψουν τα ίχνη του χαμένου. Εκεί ανακαλύπτουν την τραγική μοίρα του Paul και έρχονται αντιμέτωποι με το σατανικό Κόμη. Οι δύο νέοι προσπαθούν να ξεφύγουν με τη βοήθεια του υπηρέτη του Δράκουλα και του παπά της περιοχής και προσπαθούν να ανακαλύψουν τρόπο εξόντωσης του.

Η ταινία είναι σίγουρα είναι υποδιέστερη σε σχέση με τις προυγούμενες ταινίες του Christopher Lee, ενώ η παραγωγή χιλιάρικου κάνει μπαμ από το χιλιόμετρο. Το καλό είναι η αντιπωσιακή σκηνή του βλέπουμε το σκηνοθετικό τέχνασμα του κόμη να προχωράει κάθετα στο τοίχο του κάστρου του, όπως επίσης εντυπωσιακή είναι η σκηνή στην έναρξη της ταινίας όπου ο Dracula σχηματίζετε μέσα από τις στάχτες που βγαίνουν από το στόμα μιας νυχτερίδας. Επειδή οι ταινίες τρόμου εκείνη την εποχή είχαν γίνει μόδα η σκηνοθέτης για να τη κάνει ποιο εντιπωσιακή τοποθετεί περισσότερες σκηνές βίας και σεξ, κάτι που δυστυχώς δε συμβαδίζει με τη φιλοσοφία των ταινίων αυτών, σύμφωνα με τα δικά μου μέτρα και σταθμά.5. Dracula A.D., 1972

Αγγλική ταινία του 1972 σε σκηνοθεσία Άλαν Γκίμπσον με τους Κρίστοφερ Λι και Πήτερ Κάσιγκ. Η συγκεκριμένη ταινία μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 1872, χρονιά που ο Βαν Χάλσινγκ επιτέλους εξοντώνει τον κόμη. Εκατό χρόνια αργότερα, ο Δράκουλας ξαναγυρίζει στη ζωή, από μια ομάδα νεαρών, μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία του Τσέλσι. Φυσικά το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάρει εκδίκηση από τους απογόνους του δολοφόνου του.

Άλλη μια ταινία με το Christopher Lee στο φτωχότερο σενάριο, στη φτωχότερη παραγωγή και στο χειρότερο ρόλο της καριέρας του. Ώρες ώρες έπαιζε λες και βαριότανε. Και να μη τη δείτε δε χάνετε και τίποτα.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη πρώτη ταινία όπου γίνεται η προσπάθεια μεταφοράς της ιστορίας από τη Βικτωριανή εποχή στο σήμερα (σ.σ. 1972). Με θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά πολλές ταινίες των 90s και των 00s, θα πατήσουν σε αυτή την ιδέα για να δώσουν τη σύγχρονη εκδοχή του Dracula και να μας πείσουν ότι μπορεί να ζει ακόμα και σήμερα. Μόνο και μόνο για τη πρωτοπορία αξίζει τη προσοχή σας.6. The Satanic rites of Dracula, 1974

Μεταφρασμένος τίτλος: Ο Δράκουλας διψάει για φρέσκο αίμα. Ταινία του 1974. Άλλη μια ταινία που προσπαθεί να μεταφέρει το Κόμη στη σημερινή εποχή. Ο καθηγητής Van Helsing καλέιται από την μυστική υπηρεσία της Βρετανίας να προσφέρει τις γνώσεις και την πείρα του σε μια σκοτεινή υπόθεση βαμπιρισμού και μαύρης μαγείας. Στην πορεία ανακαλύπτουν την ανάμειξη υψηλών προσωπικοτήτων, διανοουμένων, επιστημόνων και εκπροσώπων της πολιτικής που κινούνται κάτω από την κάλυψη και προστασία μιας αινιγματικής προσωπικότητας, του εκατομμυριούχου D.D.Denham, που δεν είναι άλλος από τον Κόμη Δράκουλα, ο οποίος ετοιμάζεται να προκαλέσει ένα πραγματικό χάος ολόκληρο τον πλανήτη και να οδηγήσει το ανθρώπινο γένος στον αφανισμό του.

Θεωρώ ότι ο Christopher Lee πρωταγωνιστεί στο χειρότερο ρόλο της καριέρας του, χωρίς αυτό να οφείλετε σε εκείνον, αλλά στο πολύ άθλιο σενάριο (εμφανίζετε πολύ λίγο σε ολόκληρη τη ταινία, ενώ η ταινία είναι γεμάτη λόγια, λόγια, λόγια και καθόλου ένταση) και στη πολύ μέτριο σκηνοθετικό ατόπημα. Υπάρχουν πολύ καλύτερες ταινίες να δείτε.6. Dracula et fils,1976

Μιά ακόμα ταινία που έχω δει με τον καταξιωμένο ηθοποιό στον ίδιο ρόλο είναι το Dracula et fils (1976) σε σκηνοθεσία Edouard Molinaro. Το σενάριο είναι διαφορετικό και πάλι, Βρισκόμαστε στο 1874 όπου ο Dracula, έχει απαγάγει μια όμορφη γυναίκα, με μορφή της αιωνιότητας μέσο του αίματος τη κάνει σύντροφο του και μητέρα του γιου του. Κάπου εκεί μπαίνει μια άλλη γυναίκα στη μέση όπου τους παρασύρει σε ύπουλες πράξεις με σκοπό την εξόντωση του ενός του άλλου.

Το σενάριο βασίζετε στο βιβλίο Vampire toy Claude Klotz με το σκηνοθέτη να δίνει μια ποιο σατιρική άποψη σε μορφή του να καταλήγει σε μια μαύρη κωμωδία. Αυτό φαίνεται και από τις ατάκες του στυλ "'Έλα παιδί μου, πιες του αίμα σου να τελειώνουμε" ή το σκηνικό που παίρνει ο Dracula το παιδί του σαν γνήσιος πατέρας και το πηγαίνει στα μαγαζιά να διαλέξουνε μαζί το φέρετρο του.6. The Rabid, 1977

O Ελληνικός τίτλος της ταινίας είναι "Η Λύσσα" (κάτι μου θυμίζει αυτό). Εξαιρετική ταινία του 1977, με πολύ cult χρώματα και αισθητική. Άμα ειδικά είστε και λάτρεις της λεγόμενης eight-ίλας είμαι σίγουρος θα τη λατρέψετε. Η ταινία αναφέρεται σε ένα είδος πανούκλας τα αποτελέσματα της οποίας κινούνται μεταξύ βαμπιρισμού και των ζόμπι.8. Ακολουθεί χρονικά ο Δράκουλας του Coppola το 1992
http://trelilyssa.blogspot.com/2009/08/dracula-1992.html

9. Nadja, 1994

Σενάριο και σκηνοθεσία Michael Almereyda. Η ταινία γυρίστηκε το 1994 και στην Ελλάδα κυκλοφορεί με το κιτς τίτλο "Νάντια, ο θηλυκός βρικόλακας". Λίγο κίτς -"μεταμοντέρνα" θα έλεγε κανείς- η ταινία είναι αξιόλογη για εκείνους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το είδος και θα σας αφήσει ένα αμείωτο ενδιαφέρον. Δε έτυχε το ενδιαφέρον του σινεφίλ κοινού, καθώς κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονο με τη παρακάτω ταινία, η οποία είχε πολύ πιο εμπορικό casting.10. Συνέντευξη με ένα βρικόλακα, 1994

Η ταινία του Neil Jordan βασίστηκε βέβαια στην ιστορία της Anne Rice και σε ένα cast φτιαγμένο για γυναίκες: Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater. Πολύ καλή σκηνοθεσία, πολύ καλό σενάριο, αμείωτο ενδιαφέρον και ένσταση που θα σου κρατήσει τη λίμπιντο στα ύψη. Μα πάνω απ΄όλα υπέροχα και σκηνικά, φωτογραφία και αψεγάδιαστη σκηνοθεσία.11. Dracula 2000, 2000

Σενάριο και σκηνοθεσία Patrick Lussier. Η ταινία δεν έχει λάβει καλές κριτικές. Το αντίθετο μάλιστα. Πάτωσε. Το story είναι ότι ο Ντράκουλα ξύπνησε μετά από χρόνια και έγινε rock-star με άπειρους θαυμαστές. Η ταινία σαν σενάριο είναι παιδική. Απλά κυριαρχεί μια underground και μια gothic ατμόσφαιρα και feeling που εμένα προσωπικά με συνάρπασε. Από την άλλη την είδα σε μια περίοδο της ζωής μου, όπου το black metal κυριαρχούσε στα καθημερινά ερεθίσματα μου. Αφήστε δε που ο Ντρακουλα σαν story έχει επηρεάσει και έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές metal συγκροτημάτων σε μορφή υστερίας και πανδημίας (αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία). Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.12. Shadow of the Vampire, 2000
Το 2000 ο σκηνοθέτης Elias Merhige, έστησε απίστευτα και πανέξυπνα τη ταινία, με το μοναδικό John Malkovich να υποδύεται το σκηνοθέτη της πρώτης ταινία Dracula, του "Νοσφεράτου" του 1922. Ουσιαστικά η ταινία αποτελεί ένα φόρο τιμής στη ταινία. Μαθαίνεις πολλά μυστήρια για την εποχή εκείνη. Δε θέλω να σας πω πολλά λόγια επίτηδες για να τη δείτε.Οι πατάτες

Blade, Blade II, Blade Trinity, Queen of the Damned, με την αδικοχαμένη Aaliyah, Underworld, Van Helsing. Αποφύγετε τις όπως ο Ντράκουλα το φως της ημέρας.


Οι παρωδίες

Οι παρωδίες επίσης είναι πολλές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε εμετικό βαθμό γελοίες, με αποκορύφωμα την έξαρση που υπήρχε τη δεκαετία του 80s, σε μορφή Αμερικάνικων σειρών. Ως καλύτερη κωμωδία θα χαρακτήριζα μακράν τη ταινία του 1995 του απίστευτου Mel Brooks. Η ταινία ουσιαστικά πατούσε στη ταινία του Coppola του 1992, με το Leslie Nielsen στον πρωταγωνιστικό ρόλο και το Μel Brooks στο ρόλο του καθηγητή Van Helsing. Πολύ καλό χιούμορ, χωρίς να καταντάει γελοίο, όπως γίνεται με όλες τις Αμερικλανιές φαρσοπαρωδίες. Αξίζει να τη δείτε για μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος

15 Οκτ 2009

Taxi Driver, 1976O Martin Scorsesse για μία ακόμα φορά, μετά τη ταινία "Κακόφημοι δρόμοι", εμπνέεται από τις μοναχικές και επικίνδυνες περιπλανήσεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης και σκηνοθετεί ένα ακόμα αριστούργημα, το "Taxi Driver". Το "Taxi Driver", είναι μια ταινία σταθμός, μια ταινία που σημαδεύεσαι τη συγκεκριμένη δεκαετία, μια ταινία που δημιούργησε ένα εναλλακτικό είδωλο το Robert De Niro, μια ταινία όπου δίχασε κριτικούς και κοινό, μα πάνω απ' όλα ένα αριστούργημα με όλη τη σημασία της λέξης.

O Robert De Niro, υποδύεται, ένα μοναχικό άνθρωπο το Travis, ο οποίος δεν έχει κανένα φίλο και ζει σε ένα άθλιο διαμέρισμα. Είναι βετεράνος από το Βιετνάμ και επειδή τα βράδια υποφέρει από αϋπνίες, αποφασίζει να δουλέψει σαν ταξιτζής. ο οποίος καθημερινά λόγω επαγγέλματος συναναστρέφεται με πολύ κόσμο, αλλά η ψυχή του είναι άδεια και από παρέες και από ανθρώπινη επαφή αλλά και από συναισθήματα. Κάποια στιγμή γνωρίζει και ερωτεύεται τη Betsi, μια ξανθιά, πανέμορφη κοπέλα, η οποία αποτελεί το όνειρο και τη φαντασίωση του κάθε άνδρα. Κάνει όμως το λάθος, όντας άμαθος από συμπεριφορά προς γυναίκα στο πρώτο του ραντεβού να τη πάει σε σινεμά που παίζει πορνό. Κάπου εκεί ο Travis χάνει τα λογικά του και σε συνδυασμό με τη σαπίλα, τη διαφθορά και την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα, νιώθει να πνίγεται από αδικία και μη βλέποντας κάτι να γίνεται προς το καλύτερο, αποφασίζει να κάνει μόνος του κάθαρση, προκειμένου να ηρεμίσει η ψυχή του και νιώσει εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Όμως εκεί που θα ξεχειλίσει το ποτήρι είναι όταν γνωρίζει την 12-χρονη πόρνη Iris. Στην Iris ανακαλύπτει ότι πίσω από το προσωπείο της πόρνης κρύβεται μια ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή, μια παιδική αθωότητα την οποία κάποιοι προσπαθούν να τη διαφθείρουν. Είναι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από το τέλμα που έχει πέσει. Είναι ο μόνος τρόπος για να νιώσει ένας απλός και καθημερινός άνθρωπος ότι είναι σημαντικός, ότι κάνει κάτι για την αδικία που το πνίγει, ότι κάνει για τη πατρίδα του, για το συνάνθρωπο του,

Ο Robert De Niro πρωταγωνιστεί ίσως στη ταινία σταθμό της καριέρας του, στο ρόλο που τον απογείωσε, στο ρόλο που τον εδραίωσε στις μνήμες όλων μας, σαν ένα σπουδαίο ηθοποιό. Το σενάριο από το Paul Schrader αριστουργηματικό ενώ ο Scorsesse παραδίδει σεμινάρια σκηνοθεσίας (για μία ακόμα φορά) και δείχνει σε όλους το δρόμο για το πως θα πρέπει να γίνεται η τέχνη της σκηνοθεσίας. Αριστουργηματικό στήσιμο, τρομερή φωτογραφία και σκηνικά, ενώ η τελευταία σκηνή δράσης σε καθηλώνει. Χωρίς ο De Niro να μιλήσει μόνο με τη κίνηση που κάνει να σημαδεύει το κεφάλι του με το χέρι του σε αφήνει άφωνο. Ρεσιτάλ σκηνοθετικής καθοδήγησης. Ακόμα και ήχος του αίματος να κυλάει στο τοίχο είναι ανατριχιαστικά τέλειος.

Η ταινία αν και είχε προταθεί για τέσσερα όσκαρ δε κέρδισε κανένα από την Αμερικάνικη ακαδημία (γιατί άραγε;), ενώ αντίθετα κέρδισε χρυσό φοίνηκα καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ των Κανών.

Καλύετερη ατάκα: "Are you talking to me?".


4 Οκτ 2009

Άντε με το καλό.......
Τελικά οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου έβγαλαν κυβέρνηση το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Άντε λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ στη καινούργια κυβέρνηση, καλή 4-ετία, καλά ρουσφέτια, καλές μίζες, καλές κομπίνες, καλές αρπαχτές, καλά άδεια δημόσια ταμεία, καλά σκάνδαλα, καλά βατοπέδια, καλές siemens και βεβαια σε όλα τα κυβερνητικά στελέχοι καλούς και βουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Άντε με το το καλό....

3 Οκτ 2009

Πιάσαμε τις 100 αναρτήσεις

Ένας μεγάλος στόχος επετεύχθη. Οι 100 αναρτήσεις είναι γεγονός σε διάστημα μόλις 7 μηνών από το πρώτο βήμα. Άντε καλά να είμαι να γιορτάσω και τις 200, 300..... 1000.

Keep walking........................

1 Οκτ 2009

Κατάλαβες.........

Αυτά είναι άσματα, όχι μαλακίες........

Από του έρωτα τα μυστικά,
εγώ ζητώ τα βασικά.
Δε ζητάω προκαταρκτικά,
δε θέλω μπαλούτια

Σε παίρνω από το κίνητο,
για να μη χάνουμε καιρό,
γδύσου και ‘ρχομαι

Για να μη χάνουμε καιρό,
σε παίρνω από το κίνητο,
γδύσου και ‘ρχομαι

Δε το αντέχω το αργό,
δε το μπορώ το μιλητό.
Γιατί μ΄αρέσει στο ψητό,
να πέφτω με τα μούτρα

Σε παίρνω από το κίνητο,
για να μη χάνουμε καιρό,
γδύσου και ‘ρχομαι

Για να μη χάνουμε καιρό,
σε παίρνω από το κίνητο,
γδύσου και ‘ρχομαι

Γδύσου και ΄ρχομαι, Κατάλαβες..........